Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ Εμπορία και κατασκευή κοσμημάτων (εφεξής «ALMADIPIETRA», «Η Εταιρεία μας», «Εμείς») που εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, οδό Ρόμβης 22 ΤΚ 10562, Α.Φ.Μ: 997957750, Δ.Ο.Y: ΣΤ’ Αθηνών τηλ: +30 210 2223326, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δεσμευόμενη αυστηρά για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να προστατεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «Πολιτική»).

Ο Ιστότοπος δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, την ενημέρωσή σας και για την υλοποίηση των αγορών σας. Για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαίο να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, προκειμένου να ολοκληρώνονται οι παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, την ειδικότερη εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και διατάξεις ισχύουσες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Alma di Pietra είναι προσηλωμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου.

Θα χρειαστεί να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας στην περίπτωση που θελήσετε να παραγγείλετε προϊόντα, να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα ως χρήστες, να στείλετε e-mail και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στην περίπτωση εγγραφής σας ως Χρήστης στον Ιστότοπο, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και μία διεύθυνση e-mail, προκειμένου στη συνέχεια να δημιουργηθεί ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password).  Κατά τη συμπλήρωση της παραγγελίας σας θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, η  πλήρης διεύθυνση παράδοσης του προϊόντος που παραγγέλνετε, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνό σας. Τα στοιχεία που μας δίδετε θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την ολοκλήρωση της αγοράς προϊόντος αλλά και κάθε σχετική με αυτήν διαδικασία. Επίσης καταχωρούμε τεχνικά δεδομένα που περιλαμβάνουν διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, στοιχεία προγραμμάτων περιήγησης, και δεδομένα χρήσης σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Κατά την ολοκλήρωση παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο newsletter μας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση για ενδιαφέροντα θέματα και για προσφορές προϊόντων ή νέα προϊόντα.  Εχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας σε οποιοδήποτε από τα newsletter που θα σας σταλούν ή στέλνοντας σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση sales@almadipietra.gr.

 

 

Νομική Βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Alma di Pietra προβαίνει στην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις ακόλουθες βάσεις :

  • Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αποφάσεις και εντολές δημόσιων και διοικητικών αρχών, ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, στα πλαίσια της προστασίας των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας, αλλά και προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σωστή εξυπηρέτησή σας.  Τυχόν επιλογή σας να μην αποτελέσετε υποκείμενο της εν λόγω επεξεργασίας μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε την παραγγελία σας και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να προβούμε σε επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Θα πρέπει να σημειώσετε, ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης και η άσκηση του δικαιώματος της εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία, η οποία θα έχει ήδη λάβει χώρα κατά το χρονικό εκείνο σημείο, μπορεί δε μία τέτοια ανάκληση να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της Εταιρείας μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τη μεταξύ μας σύμβαση.

 

Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα  

Η Alma di Pietra και/ή οι συγγενείς εταιρείες μπορεί να προβαίνουν στην επεξεργασία των  Προσωπικών Δεδομένων σας προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από τη μεταξύ μας σύμβαση και για σκοπούς διοικητικούς, διαχειριστικούς, στατιστικής ανάλυσης, πληρωμών, εσωτερικής αξιολόγησης, για λόγους νομικούς και για λόγους συμμόρφωσης.

 

Με Ποιους Μοιράζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα η Alma di Pietra

H Alma di Pietra μπορεί να μοιράζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν με συγγενείς με αυτήν εταιρείες για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Ενδέχεται να  χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους, εργολάβους και εν γένει τρίτους  προκειμένου να εκτελούν και να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένης και της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια να μοιραζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν με αυτούς τους συνεργάτες. Η Εταιρεία μας  διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του ιστότοπου. Η Εταιρεία μας έχει συνάψει κατάλληλες συμβάσεις με τους συνεργάτες αυτούς, οι οποίες καθορίζουν τη νόμιμη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επιβάλουν σε αυτούς αντίστοιχο επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων σας. Επίσης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία η Εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας μας.

 

Ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών και εν γένει τους ως άνω Τρίτους, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), οι νομοθεσίες των οποίων ενδέχεται να μην παρέχουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα το ίδιο επίπεδο προστασίας. Η Alma di Pietra θα διασφαλίσει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις και ότι όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί τηρούνται σε σχέση με αυτές τις διαβιβάσεις.

 

Πώς προστατεύει η Alma di Pietra τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Alma di Pietra λαμβάνει εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την απώλεια, κακή χρήση, πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

 

Τα Δικαιώματά σας

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορισμένα δικαιώματα ως Υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν 1) το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών τους Δεδομένων,  2) το δικαίωμα να εξασφαλίζουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, 3) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα αυτά, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στην εθνική τους Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.  

 

Πώς να Επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήματα ή καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Alma di Pietra θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα για να ανταποκριθεί σε αιτήματα, ερωτήματα και καταγγελίες και θα απαντά σε τέτοια αιτήματα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ, Ρόμβης 22, ΤΚ 10562 Αθήνα Ελλάδα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): sales@Almadipietra.gr

 

Σημαντική Πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ιδιωτικότητας, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε ένα πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία, να επικοινωνήσετε με την:  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies όταν επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι cookies – κι εδώ σας δείχνουμε πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε.

(1) Cookies που διασφαλίζουν τη χρήση του Ιστότοπου. Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε λειτουργικότητές μας όπως την «Προσθήκη στο καλάθι»

(2) Cookies που μετρούν τα στατιστικά πλοήγησης. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε και να αναλύουμε πώς οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητά του και την εμπειρία αγορών σας.

(3) Cookies προτιμήσεων του χρήστη. Όταν πλοηγείστε ή αγοράζετε από τον Ιστότοπο, αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (όπως π.χ. ποια προϊόντα βλέπατε), ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας όσο καλύτερη γίνεται και κυρίως, πιο προσωπική στα μέτρα σας.

(4) Cookies στόχευσης ή διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στο να δείχνουμε διαφημίσεις που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις προτιμήσεις σας. Επίσης μέσω αυτών, διασφαλίζουμε ότι δεν θα σας δείχνουμε συνέχεια διαφημίσεις, αλλά θα μπορούμε να περιορίζουμε τον αριθμό που τις βλέπετε, ώστε και να μη σας  κουράζουμε αλλά και να έχουμε πιο αποτελεσματικές καμπάνιες.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να τοποθετήσουμε τέτοιου είδους cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά όταν θα μας   επισκεφθείτε ξανά  στο μέλλον. Αν θελήσετε να διαγράψετε αυτά τα cookies που είναι στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κάνετε ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που θέλετε να εξαιρεθείτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του Google Analytics, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου, add on για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Στις ρυθμίσεις του browser (Πρόγραμμα Πλοήγησης) μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίζει ο browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο σας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Για τον έλεγχο των ειδοποιήσεων (notifications) του browser σας ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα.

Για Chrome: Πηγαίνεις Ρυθμίσεις -> Για προχωρημένους -> Απόρρητο & Ασφάλεια -> Ρυθμίσεις περιεχόμενου -> Ειδοποιήσεις

Για Mozilla Firefox: Πηγαίνεις Επιλογές -> Απόρρητο & Ασφάλεια -> Δικαιώματα -> Ειδοποιήσεις

Για τον έλεγχο των cookies μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=...

Internet Explorer:

http://support.microsoft.com/k...

Firefox:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent...

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH...

 

Ιούλιος 2020